homebeeld

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Actief en betrokken in de maatschappij

Lokale sponsoring

OmniMedical toont actieve betrokkenheid in haar directe omgeving door lokale initiatieven en gezondheidsbevorderende projecten te ondersteunen.

(Inter)nationale liefdadigheid

Daarnaast levert OmniMedical een duurzame bijdrage aan zorg en welzijn.
OmniMedical steunt de Care & Welfare Foundation en onderstreept de doelstellingen van de stichting.

Stichting

Care Welfare Foundation

Ondersteunt goede doelen en algemeen nut beogende instellingen op het terrein van zorg en welzijn in zowel binnen als buitenland.

Projecten

CareWelfareFoundation1

Bouw en exploitatie van de St.Norbert School in Keolari, India.

CWF Cycling Team

Care Welfare Foundation Cycling Team

Opgericht door mensen met een passie voor wielrennen die meer willen doen dan fietsen alleen.

Het team heeft ten doel gesteld om financiële middelen bijeen te brengen voor onderzoeken naar en de bestrijding van kanker.

Solidair met India

Care Welfare Foundation

De stichting is niet uit op winst of eigen inkomsten en daarom aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status). Hiermee zijn giften aan de stichting voor de donateurs belastingaftrekbaar.